HÌNH THỨC TÁC PHONG

HƯỚNG DẪN ỦI/MAY BẢNG TÊN ĐÚNG QUY CHUẨN

HƯỚNG DẪN ỦI/MAY BẢNG TÊN ĐÚNG QUY CHUẨN

Theo quy định về định mức cấp phát BHLĐ tại PNC, mỗi nhân sự được cấp phát số lượng 04 bảng tên với thời hạn sử dụng trong 12 tháng. Vị trí bảng tên được đặt chính giữa phía trên túi áo bên trái, mép dưới của bảng tên cách miệng túi áo không quá 1cm (IN ĐẬM) Anh em...